Symbolmåleri

Symbolmåleri uttrycker var vi befinner oss just nu, ögonblicksbilder av känslor, tankar och minnen. Bilderna talar om var vår energi är – men även vart den pekar. I det symboliska rummet leker vi med färgerna och tar emot de bilder som vill uttryckas. Det finns inga förväntningar på konstnärligt gestaltande. Alla har olika erfarenheter av att arbeta med färger. Att förmedla känslor via form och färg brukar dock alla kunna. Det viktiga är budskapet som bilden förmedlar.

En målad bild har vi möjlighet att gå i dialog med, den erbjuder oss att se oss själva ur ett nytt perspektiv. I symbolmåleri betraktar vi bilden som en del av oss själva och det egna livet.

En del bilder tycks härröra från ett djupare skikt - en visare del av oss själva, där vi kan ana eller förnimma den egna livsvägen och den inre visdomen.

I en grupp får vi även förmånen att ta del av andras inre bilder, vilka ibland kan beröra oss starkt. Gruppen erbjuder på så sätt ett spektrum av livsfrågor som belyses ur olika synvinklar. Det blir tydligt hur mycket av de existentiella frågorna som är allmängiltiga.

Symbolmåleri är en väg till växande, en väg att få en tydligare bild av sig själv.

Ibland utgör måleriet grunden för en skrivprocess och ibland målar vi efter skrivandet. Lika ofta låter vi bilderna tala för sig själva.

Bilderna kan också dansas och uttryckas med kroppen. Bilder inbjuder till nya bilder, nya frågor – under en pågående kurs är det inre bildflödet ett kontinum som fortsätter i mellantiden, vilket bl.a. visar sig i kursdeltagarnas drömmar.

Symbolmåleri är process- och resursinriktat. I mötet med de egna bilderna händer något inom oss, vi gör nya upptäckter och får nya pusselbitar till vår självbild. En processbild har ofta en stark laddning, som sedan bleknar då vi klarat av en passage och gått vidare i vår utveckling.

Vägen till att bli en helare människa handlar bland annat om att göra upp med begränsande uppfattningar om oss själva, se igenom våra försvar och ge själen näring. När vi arbetar med våra bilder sker mycket på en omedveten nivå, men även klargöranden i form av samtal och frågor hjälper oss att se och ta ut ny kompassriktning. Varje människa bär på egen kunskap om sin väg, i ett avspänt tillstånd får vi dessutom lättare tillgång till denna.

Bildspråket är kraftfullt och klargörande. Bild- och symbolspråket har funnits med människan mycket länge och är en integrerad del av det mänskliga. 

 Livskraft

Meditationsbild - Vid havet

Flödet Vid Källan

Kontakta Symbolrummet

idamarie@symbolrummet.se