Aktuellt - våren 2019

Möte med skuggan, symbolmåleri lördagen den 13 april kl.13.00-17.30, Lambohovskyrkan i Linköping.

Med nya perspektiv,  fristående kursdag preliminärt lördagen den 4 maj kl. 13.00 -17.00, Lambohovskyrkan i Linköping. 

Drömcirkel i Linköping: onsdag 16.00 - 18.30 start 12 februari. 

Skapande dialogsessioner: enskild handledning och coachning utifrån din personliga symbolvärld. 

Möte med skuggan
symbolmåleri lördagen den 13 april

Välkommen till en dag med dina olika "jag". 

Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av tidigare symbolkurser.

I sagans landskap rör sig arketypiska gestalter, somliga känner vi mer släktskap med än andra. Ljusa och mörka, elaka och goda, bär de berättelsen framåt. Här möter vi mönster för psykisk utveckling. Vi följer inre processer, en del välbekanta i vårt eget liv: sådana vi står inför, är mitt uppe i, eller har klarat av. Sagan bjuder var och en på en vandring i egna inre landskap.

I drömmarna möter vi flera versioner av oss själva, vår dubbelhet, våra inre motsatser, men också nya möjligheter i framtida figurer och potentiella resurser, som skuggan rymmer.

Anmälan till Ida Marie 0703 66 67 69 eller idamarie@symbolrummet.se

Med nya perspektiv
 lördagen den 4 maj

Välkommen till en inspirerande kursdag med måleri, meditation och symbolarbete.

I meditation, musik, rörelser, sagor och drömmar kommer Du i kontakt med ditt inre. I samtal kring dina bilder får Du möjlighet att upptäcka nya sidor hos dig själv. 

Här möter Du inneboende känslor och symboliska värden som Du kanhända inte känt till. Inre bilder berör, de hjälper oss att se och förstå oss själva, liksom vår andliga dimension.

 Lokal: Lambohovskyrkan i Linköping. 

Tid: 13.00 – 17.00. Kostnad: 300 kr

Anmälan och frågor till Ida Marie 0703 66 67 69 eller

idamarie@symbolrummet.se

Drömcirkel våren 2019 

I drömcirkelns form delar vi drömmar med varandra. Genom lyhördhet för det inre bildspråket med symboler och metaforer undersöker vi drömmens bilder och känslorna som den väckt. Vi jämför med upplevelser ur verkliga livet och får på så sätt lättare fatt i drömmens betydelser. Vi slappnar av i en stunds meditation för att underlätta för intuitionen att nå oss. 

Ibland målar vi drömbilderna. Det ger oftast en direktkommunikation med de känslor som drömmaren har kring sin dröm.  

Jag som leder heter Ida Marie Borgström och är symbolpedagog, avspänningsterapeut, lärare och författare.

Anmälan: idamarie@symbolrummet.se  0703 66 67 69

(Målning Sonja Lindlöf)

Kontakta Symbolrummet

idamarie@symbolrummet.se